راه روستایی

۲۶دی
برگزاری جلسه بررسی مشکلات مسیرهای روستایی بخش خاوران با حضور رئیس اداره راهداری شهرستان ری

برگزاری جلسه بررسی مشکلات مسیرهای روستایی بخش خاوران با حضور رئیس اداره راهداری شهرستان ری

جلسه بررسی مشکلات مسیرهای روستایی بخش خاوران با حضور سرپرست بخشداری خاوران و رئیس اداره راهداری شهرستان ری برگزار گردید.