راهپیمایی روز جهانی قدس

۲۵فروردین
راهپیمایی روز قدس در قیامدشت برگزار شد

راهپیمایی روز قدس در قیامدشت برگزار شد

راهپیمایی روز جهانی قدس همزمان با سراسر کشور در شهر قیامدشت نیز برگزار شد.

۱۰اردیبهشت
راهپیمایی روز جهانی قدس در قیامدشت برگزار شد

راهپیمایی روز جهانی قدس در قیامدشت برگزار شد

با حضور گسترده مردم و مسئولان، راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس در قیامدشت برگزار شد.

۱۰خرداد

راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر قیامدشت

راهپیمایی روز جهانی قدس با حضور باشکوه مردم قیامدشت در این شهر برگزار شد.