راهداری

۱۸آبان
راهداری در بخش خاوران مستقر خواهد شد

راهداری در بخش خاوران مستقر خواهد شد

جلسه سید علی یزدی خواه نماینده مجلس شورای اسلامی با امانی معاون وزیر و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، یزدانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت راه و شهرسازی، اکبری معاون راهداری و خضری مدیرکل راهداری استان تهران بزار گردید.