دلیل خمیازه کشیدن

۱۶بهمن
چرا مدام خمیازه می‌کشید؟

چرا مدام خمیازه می‌کشید؟

ایرنا نوشت ; همه ما طی روز خمیازه می‌کشیم، مثلا وقتی در حال خوردن صبحانه هستیم یا بعد از ناهار که احساس خواب‌آلودگی می‌کنیم. اما بین گاهی خمیازه‌کشیدن و زیاد خمیازه‌کشیدن تفاوت وجود دارد.