خیابان های عجیب

۱۰بهمن
تصاویر عجیب‌ترین خیابان‌های دنیا / از بلندترین تا باریک‌ترین مسیر

تصاویر عجیب‌ترین خیابان‌های دنیا / از بلندترین تا باریک‌ترین مسیر

همشهری آنلاین نوشت: عجیب ترین راه‌ها و خیابان‌های جهان را بشناسید. این خیابان‌ها به نوعی با همه خیابان ها متفاوت هستند و ویژگی‌های جذابی دارند. بعضی از خیابان‌ها عریض، برخی باریک و برخی کوتاه هستند.مثل یک خیابان در آلمان که پهنای آن از ۳۱ تا ۴۰ سانتیمتر تجاوز نمی‌کند. در این گزارش با عجیب‌ترین خیابان‌ها، بزرگراه‌ها و مسیرهای جهان آشنا می‌شوید.