حریم شهر قیامدشت

۲۲مهر
یک بام و دو هوای استانداری تهران در برخورد با حریم شهر قیامدشت

یک بام و دو هوای استانداری تهران در برخورد با حریم شهر قیامدشت

مسئولان استانداری تهران در حالی به استناد قانون تقسیمات کشوری حریم شهر قیامدشت را در حوزه استحفاظی شهرری تلقی می‌کنند که اخیراً همراهی مسئولان استانداری با شهرداری منطقه ۱۵ در بازدید از شهرک صنعتی خاوران اما و اگرهای بسیاری را ایجاد کرده است.