جاده ابریشم

۲۱آذر
احداث اولین مجتمع رفاهی بین اللملی جاده ابریشم در ایران ( بخش خاوران )

احداث اولین مجتمع رفاهی بین اللملی جاده ابریشم در ایران ( بخش خاوران )

شرکت ایتالیایی silk road (جاده ابریشم) اولین مجتمع رفاهی جاده بین المللی ابریشم را در بخش خاوران احداث می کند.