ثبت احوال

۰۵دی
هشدار؛ تصویر پشت کارت ملی را در اختیار کسی قرار ندهید!

هشدار؛ تصویر پشت کارت ملی را در اختیار کسی قرار ندهید!

ایسنا نوشت: معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر اینکه نباید تصویر پشت کارت ملی را در اختیا هیچ فردی قرار داد، گفت: رمز ورود به سیستم ثبت احوال پشت کارت ملی است.