• تاریخ : یکشنبه - ۶ - فروردین - ۱۴۰۲
 • ساعت :

  تخریب ساخت و ساز غیر مجاز

  خرداد 18, 1398

  آزادسازی ۱۲ هزار متر از اراضی کشاورزی بخش خاوران

  ساخت و سازهای غیر مجاز در اراضی کشاوری بخش خاوران تخریب شد.

  تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در بخشی از اراضی کشاورزی بخش خاوران انجام شد
  اردیبهشت 5, 1398

  تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در بخشی از اراضی کشاورزی بخش خاوران انجام شد

  بخشدار خاوران گفت: بخشی از اراضی کشاورزی بخش خاوران که توسط افراد سودجو به صورت غیر قانونی تغییر کاربری داده شده بودند به حالت اولیه خود بازگشتند.

  برو بالا