بخشدار خاروان

۱۸آذر
با هرگونه تبعیض در بخش خاوران باید برخورد شود
بخشدار خاوران ؛

با هرگونه تبعیض در بخش خاوران باید برخورد شود

شعبانزاده بر همکاری همه جانبه ی مجموعه های مدیریتی بخش خاوران تاکید کرد.