استخر

۲۱آذر
بازگشایی استخر قیامدشت در دهه فجر

بازگشایی استخر قیامدشت در دهه فجر

به پیشنهاد شهرداری قیامدشت و تصویب شورای اسلامی این شهر،استخر شهدای قیامدشت در آستانه کارشناسی اجاره بها و انتخاب پیمانکار قرار گرفت.