اسباب کشی

۲۷اسفند
اساس کشی در عید ممنوع !

اساس کشی در عید ممنوع !

اسباب کشی نوروزی در قیامدشت بدون دریافت مجوز ممنوع شد.