اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری

۱۰آذر
دیدار سرپرست بخشداری خاوران و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری با مدیر مسئول پایگاه خبری قیامدشت نیوز
در آستانه ۱۳ آذر پنجمین سالگرد شروع به کار پایگاه خبری قیامدشت نیوز؛

دیدار سرپرست بخشداری خاوران و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری با مدیر مسئول پایگاه خبری قیامدشت نیوز

هوشنگ اکبری سرپرست بخشداری خاوران و سید حسن صفوی رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری با حضور در دفتر پایگاه خبری قیامدشت نیوز با مظاهر ابراهیمی مدیر مسئول و صاحب امتیاز این پایگاه خبری دیدار و گفتگو کردند.