اداره ثبت اسناد و املاک

۰۸آذر
شروع به کار اداره ثبت اسناد و املاک بخش خاوران بزودی در قیامدشت

شروع به کار اداره ثبت اسناد و املاک بخش خاوران بزودی در قیامدشت

با پیگیری‌های سرپرست بخشداری خاوران بزودی اداره ثبت اسناد و املاک بخش خاوران در قیامدشت شروع به کار خواهد کرد.