اداره بهداشت و درمان شهرستان ری

۱۱مهر
روزانه حدود ۳۰ هزار دُز واکسن کرونا در شهرستان ری تزریق می‌شود

روزانه حدود ۳۰ هزار دُز واکسن کرونا در شهرستان ری تزریق می‌شود

رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری، گفت: روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار دُز واکسن کرونا در ۳۳ مرکز تجمیعی و جامع سلامت این شهرستان برای مراجعان تزریق می‌شود.