اداره اراشاد شهرستان ری

۰۵اسفند
فعالیت های قرآنی شهر قیامدشت گسترش می یابد

فعالیت های قرآنی شهر قیامدشت گسترش می یابد

رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان ری با حضور در شهرداری قیامدشت با " حسین ترکاشوند"، شهردار قیامدشت دیدار و گفتگو کرد.