قتل

۱۱تیر
کشف جسد سوخته یک زن در کوههای چهلقز

کشف جسد سوخته یک زن در کوههای چهلقز

قاتل در کمترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شد.