حراست شهرداری قیامدشت

۰۵اسفند
مدیر جدید حراست شهرداری قیامدشت معرفی شد

مدیر جدید حراست شهرداری قیامدشت معرفی شد

با حکم‌ " شاهرخ جهانشاهی"، مشاور استاندار و مدیرکل حراست استانداری تهران، "جلال ذاکری" به عنوان مدیر جدید حراست شهرداری قیامدشت معرفی شد.