بسیج

۱۱تیر

فرمانده جدید حوزه بسیج ۳۳۸ نجابت (خواهران) قیامدشت معرفی شد

تکریم و معارفه فرماندهی حوزه بسیج ۳۳۸ نجابت ( خواهران) شهر قیامدشت برگزار شد