معارفه

۲۵آبان
برگزاری آیین تکریم بخشدار و معارفه سرپرست بخشداری خاوران

برگزاری آیین تکریم بخشدار و معارفه سرپرست بخشداری خاوران

آیین تکریم بخشدار و معارفه سرپرست بخشداری خاوران با حضور جمعی از مسئولین در محل بخشداری خاوران برگزار شد.