همراه اول

۲۰اسفند
آغاز پروژه نصب سایت مخابراتی همراه اول در روستای محمودآباد

آغاز پروژه نصب سایت مخابراتی همراه اول در روستای محمودآباد

دهیار محمودآباد گفت : مقدمات نصب و تجهیز دکل مخابراتی تقویت کننده امواج همراه اول در این روستا آغاز شد.