مهریه

۱۹خرداد
در صورت فوت یکی از زوجین تکلیف پرداخت مهریه چه می‌شود؟
دانستنی حقوقی:

در صورت فوت یکی از زوجین تکلیف پرداخت مهریه چه می‌شود؟

باشگاه خبرنگاران نوشت: «مهریه» همان دین ممتازی است که زن و مرد باید پیش از جاری شدن عقد دائم در خصوص «عند المطالبه» یا «عندالاستطاعه» بودن مهریه با هم توافق کنند.