مخابرات

۰۵اردیبهشت
رسانه قیامدشت‌نیوز از پشتوانه فکری خوبی برخوردار است
رئیس اداره مخابرات قیامدشت :

رسانه قیامدشت‌نیوز از پشتوانه فکری خوبی برخوردار است

مهندس مجید افشاری رئیس اداره مخابرات قیامدشت در مصاحبه ای با مظاهر ابراهیمی مدیر پایگاه اطلاع رسانی قیامدشت نیوز ضمن تقدیر از فعالیت های اثر بخش این رسانه گفت : قیامدشت‌نیوز یک رسانه همه جانبه است و ایده های بسیار خوبی می دهد که خود بنده نیز از این ایده ها استفاده میکنم.