سیلاب

۱۶آبان
تخریب سیل بندهای واقع در کوههای چهلقز توسط سارقین

تخریب سیل بندهای واقع در کوههای چهلقز توسط سارقین

سارقین به تورهای فلزی سیل بندها نیز رحم نمی کنند.

۲۴اردیبهشت
تشکیل جلسه مدیریت بحران بخش خاوران

تشکیل جلسه مدیریت بحران بخش خاوران

جلسه مدیریت بحران بخش خاوران با حضور جمعی از مسئولین بخشی و شهرستانی برگزار گردید.

۱۵مرداد
بررسی وضعیت مسیل های سیلاب در شهر قیامدشت و بخش خاوران و همچنین شهر فرون آباد

بررسی وضعیت مسیل های سیلاب در شهر قیامدشت و بخش خاوران و همچنین شهر فرون آباد

جلسه مشترک بررسی مشکلات موجود در مسیل های سیلاب شهر قیامدشت ، بخش خاوران و شهر فرون آباد شهرستان پاکدشت برگزار گردید.