روز پرستار

۳۰آذر
تجلیل مسئولین شهر قیامدشت از مدافعان سلامت شهر به مناسبت روز پرستار

تجلیل مسئولین شهر قیامدشت از مدافعان سلامت شهر به مناسبت روز پرستار

جمعی از مسئولین قیامدشت با حضور در درمانگاه دولتی امام رضا(ع) این شهر از زحمات آنها تقدیر و تشکر نمودند.