راهپیمایی 22 بهمن

۲۲بهمن
راهپیمایی ۲۲ بهمن در قیامدشت + فیلم

راهپیمایی ۲۲ بهمن در قیامدشت + فیلم

همزمان با سراسر کشور ، راهپیمایی 22 بهمن در قیامدشت نیز با شکوه هر چه تمام برگزار شد.

۰۶بهمن
راهپیمایی ۲۲ بهمن در قیامدشت برگزار می شود

راهپیمایی ۲۲ بهمن در قیامدشت برگزار می شود

ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی و دومین جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر در بخش خاوران برگزار شد.