رادیو جوان

۲۰مرداد
برای اولین بار،رادیو به قیامدشت می آید

برای اولین بار،رادیو به قیامدشت می آید

شهردار قیامدشت از اجرای برنامه زنده " موج جوونی" شبکه رادیویی جوان در این شهر خبر داد.