جشنواره بومی و محلی

۱۵مهر
برپایی جشنواره بومی و محلی بزودی در چهلقز

برپایی جشنواره بومی و محلی بزودی در چهلقز

جلسه هماهنگی برگزاری جشنواره بومی و محلی در دهیاری روستای چهلقز برگزار گردید.