بازگشایی مدارس

۱۴شهریور
از اوایل مهرماه بازگشایی مدارس را خواهیم داشت اما…
رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس:

از اوایل مهرماه بازگشایی مدارس را خواهیم داشت اما…

ایسنا نوشت ; رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در بحث بازگشایی مدارس سلامت دانش آموزان و دانشجویان برای ما در اولویت قرار دارد و در صورت فراهم شدن شرایط این اقدام در اواخر مهرماه یا اوایل آبان‌ماه صورت خواهد گرفت.