اداره پست

۲۸مرداد
گلایه از اداره پست پاکدشت

گلایه از اداره پست پاکدشت

کاش قیامدشت به عنوان یکی از شهرهای شهرستان ری ، امور اداریش زیر نظر ری بود تا این نوع پیام هارو میتونستیم پیگیری کنیم .