اداره برق

۳۱تیر
رئیس اداره برق منطقه خاوران بالاخره تغییر کرد

رئیس اداره برق منطقه خاوران بالاخره تغییر کرد

مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره برق منطقه خاوران برگزار شد.