اتباع

۰۱اردیبهشت
بررسی وضعیت اتباع بخش خاوران با حضور سرپرست بخشداری خاوران

بررسی وضعیت اتباع بخش خاوران با حضور سرپرست بخشداری خاوران

جلسه ویژه بررسی امور اتباع بخش خاوران صبح امروز به ریاست سرپرست بخشداری خاوران برگزار شد.